Bảng giá dịch vụ viết content website + nhập liệu sản phẩm

Giá dịch vụ viết content do OxoMedia.vn Cung cấp

STT Số từ
Nội dung Tiếng Việt Nội dung Tiếng Anh Nội dung Tiếng Trung Nội dung Tiếng Nhật Nội dung Tiếng Hàn
1 300 từ/Bài 50.000đ 100.000đ 100.000đ 100.000đ 100.000đ
2 500 từ/Bài 70.000đ 140.000đ 140.000đ 140.000đ 140.000đ
3 700 từ/Bài 90.000đ 180.000đ 180.000đ 180.000đ 180.000đ
4 900 từ/Bài 120.000đ 220.000đ 220.000đ 220.000đ 220.000đ
5 1100 từ/Bài 130.000đ 260.000đ 260.000đ 260.000đ 260.000đ
6 1300 từ/Bài 150.000đ 300.000đ 300.000đ 300.000đ 300.000đ
7 1500 từ/Bài 170.000đ 340.000đ 340.000đ 340.000đ 340.000đ
8 1700 từ/Bài 190.000đ 380.000đ 380.000đ 380.000đ 380.000đ
9 1900 từ/Bài 210.000đ 420.000đ 420.000đ 420.000đ 420.000đ
10 2000 từ/Bài 230.000đ 460.000đ 460.000đ 460.000đ 460.000đ
11 2500 từ/Bài 250.000đ 500.000đ 500.000đ 500.000đ 500.000đ
12 3000 từ/Bài 270.000đ 540.000đ 540.000đ 540.000đ 540.000đ
13 4000 từ/Bài 290.000đ 580.000đ 580.000đ 580.000đ 580.000đ
14 5000 từ/Bài 300.000đ 600.000đ 600.000đ 600.000đ 600.000đ

 Dịch vụ cập nhật nội dung (tính theo số lượng bài/lần)

STT Nội dung thực hiện Nhập liệu 10 tin bài
200.000đ/lần
Nhập liệu 10 sản phẩm
300.000đ/lần
1 1 đơn vị bao gồm Nội dung và tối đa 5 hình ảnh
(Trường hợp không có hình ảnh vẫn được tính là 1 đơn vị)
Nội dung và tối đa 5 hình ảnh
(Nội dung có thể đi kèm thông số kỹ thuật sản phẩm, mô tả sản phẩm, giá, thông tin khuyến mãi…)
2 Nội dung và hình ảnh Do khách hàng cung cấp Do khách hàng cung cấp
3 Font chữ Unicode Unicode
4 Tối ưu kích thước và dung lượng hình
5 Định dạng hình ảnh JPG, JPEG, PNG JPG, JPEG, PNG
6 Thời gian làm việc (tối đa) 1 tuần 1 tuần
Chi phí chưa bao gồm 10% VAT