Yêu cầu xuất hóa đơn VAT

Phân tích, kiểm định chất lượng hiện tại của website Nếu quý khách sử dụng dịch vụ tại OXO MEDIA và yêu cầu xuất hóa đơn, vui lòng nhập thông tin và điền theo biểu mẫu này. Ngay sau khi OXO MEDIA nhận được yêu cầu và hoàn tất xử lý, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách thông qua email hoặc điện thoại.

Phân tích, kiểm định chất lượng hiện tại của website Thông tin quý khách nhập phải đầy đủ và chính xác. Mục số hóa đơn dịch vụ là dãy số hóa đơn được thể hiện trong hóa đơn để thanh toán, được gửi đến cho quý khách qua email hoặc các phương tiện khác, quý khách vui lòng nhập chính xác để OXO MEDIA đối chiếu và xuất đúng.

    Yêu cầu xuất hóa đơn VAT

    Điền thông tin để YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN VAT
    [cf7sr-simple-recaptcha]