Trang chủ / Quy trình thiết kế website

Quy trình thiết kế website

NỘI DUNG QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE

(Bên A – CÔNG TY TNHH CN & TT OXO MEDIA)

QUY TRÌNH PHỐI HỢP CỦA KHÁCH HÀNG

(Bên B)

Thu thập thông tin Nhân viên Kinh doanh công ty trao đổi với khách hàng về các chức năng của web Đưa ra các yêu cầu chức năng của website
NVKD viết đề án và gửi cho khách hàng Tiếp nhận đề án
Hoàn thiện nội dung website cùng khách hàng Bổ sung Nội dung của Đề án
Thống nhất nội dung và giá trị của dự án
Ký hợp đồng Yều cầu bên B thanh toán 50% đặt cọc giá trị hợp đồng

Tiếp nhận thông tin yêu cầu về giao diện

Yêu cầu cụ thể về giao diện

Lấy hình ảnh sản phẩm Cung cấp hình ảnh, thông tin cần thể hiện lên website

Có trách nhiệm thanh toán 50% đặt cọc giá trị hợp động cho Bên A

Cung cấp đầy đủ thông tin về tổ chức và các hình ảnh liên quan

 

 

Thiết kế giao diện demo

 

 

Triển khai thực hiện

 

Theo dõi tiến độ triển khai

Chuẩn bị nội dung theo danh mục của

Phụ lục Hợp đồng, Bao gồm: Bài giới thiệu, thông tin và hình ảnh sản phẩm…. Chuẩn bị thông tin tên miền

Demo giao diện Gửi Demo Giao diện (Nhân viên phụ trách của bên A Duyệt Demo giao diện, ký nhận vào bản cứng hoặc gửi email bản mềm và bản cứng in màu cho Bên B) ngay khi có giao diện demo xác nhận email bản mềm demo giao diện

Chỉnh sửa giao diện (không quá 3 lần)

Yêu cầu chỉnh sửa giao diện (không quá 3 lần)

Xác nhận giao diện demo và yêu cầu bên A tiến hành thiết kế giao diện demo
Xác nhận giao diện (trong trường hợp bên B không phản hồi hoặc không xét duyệt giao diện demo quá 15 ngày kể từ ngày NVKD bên A gửi thì xem như bên B tự động chấm dứt hợp đồng và mất phí đặt cọc).
Lập trình Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng khác

Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng ứng dụng quản lý

Cho web chạy thử trên Internet và thống nhất các Module chức năng, chỉnh sửa nếu cần

Vận hành thử và thống nhất các Module chức năng, đưa yêu cầu chỉnh sửa nếu cần

Xuất bản (website chạy trên Internet) Chỉnh sửa chức năng của Module do khách hàng yêu cầu Yêu cầu chỉnh sửa chức năng của các Module nếu cần
Kiểm tra vận hành/ Chỉnh sửa Ký biên bản xác nhận các chức năng Yêu cầu chỉnh sửa chức năng của các Module nếu cần
Thiết kế Banner
Banner Chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng Yêu cầu chỉnh sửa nếu cần
Thống nhất banner Yêu cầu chỉnh sửa nếu cần
Hướng dẫn sử dụng phần Admin
Đào tạo Bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý
Tiếp nhận chi phí Thanh toán chi phí xây dựng Website
Bàn giao Nhân viên phụ trách của bên A gửi biên bản nghiệm thu website cho đại diện bên B; và 2 bên cùng ký vào biên bản nghiệm thu Website căn cứ theo hợp đồng này. Trường hợp bên B không ký xác nhận nghiệm thu website quá 07 ngày làm việc kể từ ngày bên A gửi thì hợp đồng tự động được nghiệm thu. Ngay khi ký biên bản nghiệm thu; bên B thanh toán nốt 50% giá trị hợp đồng cho bên A để 2 bên bàn giao và thanh lý hợp đồng.

may, 2024

X