Kiến trúc – Xây dựng: TÂM BUILDS

Thanh toán
+ Lần 1: 50% sau khi ký hợp đồng.
+ Lần 2: 50% khi nhận bàn giao website
Thời gian thực hiện
Bàn giao website từ 3-7 ngày.
Bảo hành
+ Bảo hành website vĩnh viễn Trong trường hợp khách hàng sử dụng Hosting tại Oxomedia.vn.
+ Bảo hành 1 năm đối với khách hàng sử dụng Hosting tại đơn vị khác.
+ Hỗ trợ khách hàng miễn phí trong quá trình sử dụng website
Bàn giao
+ Bàn giao CD code lập trình 
+ Website hoàn chỉnh theo mẫu
+ Admin quản trị website+ Thông tin hướng dẫn quản trị website
X