Trang chủ / Hướng dẫn quản lý bài viết trong website WordPress

Hướng dẫn quản lý bài viết trong website WordPress

Hướng dẫn tạo chuyên mục

Chuyên mục, danh mục đều dùng để phân loại bài viết hoặc sản phẩm. Trước khi tạo bài viết bạn cần thêm chuyên mục mới.

Xem các chuyên mục.

Chọn Bài viết -> Chuyên mục
– Tương tự phần “Danh mục”, tại đây sẽ hiển thị các chuyên mục đã tạo, khung thêm mới chuyên mục, các lệnh xóa sửa.

Thêm mới chuyên mục.

Quản trị website
– Tương tự như “Danh mục”, bạn sẽ điền các thông tin như tên chuyên mục, đường dẫn, chuyên mục cha…
– Hoàn tất nhấn “Thêm chuyên mục” và chuyên mục mới sẽ thêm sang bảng bên phải.

Sửa xóa chuyên mục.

– Tương tự “Danh mục”, bạn rê chuột vào tên chuyên mục để hiện các nút chức năng “chỉnh sửa”, “Xóa”… Bạn nhấn vào để thực hiện lệnh.

Hướng dẫn đăng bài viết mới

Trong website bài viết, tin tức là những mục cần thiết, và sẽ cập nhật thường xuyên. Bạn có thể đăng nội dung, đăng ảnh, gắn chuyên mục, gắn thẻ tag…

Xem danh tất cả bài viết.

Chọn Bài viết -> Tất cả bài viết.
Quản trị website
– Hiển thị tất cả các bài viết.
– Để sắp xếp theo tiêu chí, bạn nhấn vào tiêu chí đó, như tiêu đề, chuyên mục, ngày tạo…
– Để lọc bài viết bạn lựa chon các option sau đó nhấn “Lọc”.

Thêm bài viết mới.

Quản trị website
– Để thêm bài viết mới bạn có thể nhấn vào nút “Viết bài mới” ở trên cùng, hoặc ở menu bar phía bên trái. Website sẽ chuyển đến trang thêm mới bài viết.

april, 2024

X