Trang chủ / Hướng dẫn up ảnh trong website WordPress

Hướng dẫn up ảnh trong website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách “Up ảnh” lên website của website WordPress. Có 2 cách thực hiện như sau:

Cách 1:

hướng dẫn các bạn cách Up ảnh lên website

1.Kéo trả hình ảnh vào khung

2.Chọn ảnh tiêu biểu.

* Cách 2

hướng dẫn các bạn cách Up ảnh lên website wordpress

1.Chọn tab tải tập tin lên

2.Kéo thả ảnh vào khung trắng hoặc bấm nút chọn tập tin dưới máy.

3.Chọn ảnh tiêu biểu.

may, 2024

X