Trang chủ / Hướng dẫn quản lý sản phẩm có biến thể trong webstite WordPress

Hướng dẫn quản lý sản phẩm có biến thể trong webstite WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý ” Sản phẩm có biến thể” trong website WordPress. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban.com/wp-admin rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp

  • User: oxomedia
  • Pass: xxxxxxxxxxxxxx

Bước 2: Để tạo mới thuôc tính cho sản phẩm, vào mục Sản phẩm -> Các thuộc tính để thêm các thuộc tính của sản phẩm biến thể:

huong dan quan ly san pham co bien the trong wordpress

Sau khi thêm thuộc tính sẽ thiết lập các giá trị của thuộc tính kiểu lựa chọn. Ấn vào biểu tượng rang cưa trên phần quản lý thuộc tính hoặc click vào tên thuộc tính để thêm các giá trị.

 

Tiếp theo khai báo các giá trị cho thuộc tính đó

 

Ở Khung Product Data chọn vào “Sản phẩm có biến thể” như hình bên dưới

huong dan quan ly san pham co bien the trong wordpress

Tiếp theo chọn mục Các thuộc tính, bạn thêm vào thuộc tính kiểu lựa chọn bạn vừa tạo ra. Tiếp đó, bạn thêm vào các giá trị của thuộc tính kiểu lựa chọn. Nhớ đánh dấu dùng cho nhiều biến thể.

huong dan quan ly san pham

Kế tiếp bạn sang mục Các biến thể và thêm biến thể của sản phẩm:

 

Ở mỗi biến thể bạn nhập vào thông tin chi tiết sản phẩm sản phẩm của biến thể đó.

Làm tương tự cho các biến thể tiếp theo. Cuối cùng lưu lại biến thể và cập nhật sản phẩm.

Hướng dẫn quản lý các sản phẩm có biến thể trong wp

july, 2024

X